برگزار کنندگان

 
تاریخ برگزاری

 5 و 6 بهمن ماه 1395


آمار کاربران و مقالات کنفرانس
تعداد کل کاربران کنفرانس : 595 نفر
تعداد کل مقالات ارسال شده : 70 مقاله

جدیدترین همایش های کشور
همایش نگار

اهداف همایش

هدف کلی
بستر سازی علمی و تخصصی جهت اجرای صحیح و مبتنی بر ارزش های بومیِ شهرسازی ریل پایه

هدف ملموس همایش دوم
جهت دهی اجرای یک یا چند نمونه صحیح و کامل شهرسازی ریل پایه به عنوان الگو در کشور که در آن حتی المقدور تمامی باید ها و نبایدهای شهرسازی ریل پایه لحاظ شده باشد.
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )